AKTUALNOŚCI 2014/2015

SALON MATURZYSTÓW

Uczniowie klasy IV technikum naszej szkoły zaczęli poważnie myśleć o przyszłości i wybrali się w dniu 11 września do Rzeszowa na dni otwarte Politechniki Rzeszowskiej i organizowany przez tę uczelnię Salon Maturzystów. Młodzież miała możliwość poznania ofert edukacyjnych wielu uczelni wyższych a następnie zwiedzenia Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji o zajęciach w pracowni logistyki i wzięli udział w pokazie doświadczeń w laboratorium chemicznym. Największym zainteresowaniem cieszyło się jednak laboratorium kryminalistyki, gdzie młodzież zapoznała się z najnowocześniejszym sprzętem stosowanym w wykrywaniu przestępstw. Na koniec wszyscy wzięli udział w wykładzie dotyczącym egzaminu maturalnego z matematyki. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie E. Kanjerska i D. Pieczonka.

 

Pierwsza lekcja w Liceum Ogólnokształcącym
z innowacją pedagogiczną: edukacja policyjna

Tego roku szkolnego nasi uczniowie rozpoczynają przedmiot edukacja policyjna z nowym prowadzącym tj: oficerem prasowym aspirantem Krzysztofem Fickiem – z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i obejmują  treści uwzględniające m.in. prewencję, organizację policji, prawo wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego, zasady posługiwania się bronią palną, zasady postępowania dochodzeniowego. Zajęcia różnią się nie tylko tematyką, ale i formą od „zwykłych” lekcji. Uczniowie przychodzą na nie w strojach mundurowych. Uzupełnieniem wiadomości teoretycznych są wycieczki programowe do okolicznych Komend Powiatowych, Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie i Oddziału Prewencji w Zaczerniu itp.

 

 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po mszy świętej inaugurującej nowy rok, w czasie spotkania w sali gimnastycznej uczniowie pierwszych klas; Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie. Zgodnie z tradycją naszej szkoły przedstawiciele klas pierwszych wraz z wychowawcami złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod pomnikiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej.

 

 

Archiwum aktualności roku szkolnego 2013/2014
Archiwum aktualności roku szkolnego 2012/2013
Archiwum aktualności roku szkolnego 2011/2012